Mikä on SUPER?

Suomalainen psykoosisairauksien periytyvyysmekanismeja selvittävä tutkimus eli SUPER on osa laajaa kansainvälistä geenitutkimusta. Vuosina 2016-2018 ympäri Suomea toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli saada mukaan 10 000 psykoosin sairastanutta suomalaista. Tavoite saavutettiin, mukaan tuli yli 10,400 osallistujaa! 

Tutkimusta johti Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Koko kansainvälinen tutkimus käynnistyi syksyllä 2015 Suomessa, joka on Euroopan alueen pilottimaa. Jatkossa tutkimus toteutetaan myös Meksikossa, Japanissa, Kiinassa sekä yhdessä myöhemmin ilmoitettavissa Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa.

Mikä on tutkimuksen tavoite?

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää psykoosisairauksien geneettistä ja biologista taustaa entistä paremmin. Geenejä tarkastelemalla voidaan ymmärtää sairauksia ja niiden syntyä tarkemmin. Tällöin on mahdollista tutkia ja kehittää uudenlaisia, entistä toimivampia hoitomenetelmiä psykoosia sairastaville potilaille.

Jotta geenejä voidaan tutkia tilastollisesti, näytteitä tarvitaan suuri määrä. Suomessa tavoitteena on saada tutkimukseen vähintään 10,000 osallistujaa. Yhteensä neljässä maassa toteutettavan kansainvälisen tutkimuksen tavoitteena on kerätä 100,000 näytettä.

Kuka tutkimuksen toteuttaa?

Suomessa tutkimusta johtaa Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tutkimus toteutetaan kaikkien yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla Manner-Suomessa (HYKS, TYKS, TAYS, KYS ja OYS). Aineistoa kerätään erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä asumisyksikköjen kautta. 

Jokaisella erityisvastuualueella on alueellista toteutusta hallinnoiva lääkärikoordinaattori sekä 2-4 tutkimushoitajaa. Paikallisten psykiatrian poliklinikoiden ja terveyskeskusten henkilökunnalla on tärkeä rooli tiedon jakamisen kannalta, jotta psykoosia sairastavat potilaat saavutetaan mahdollisimman kattavasti.

Kuka ja miten voi osallistua?

Tutkimukseen osallistuminen on päättynyt. Osalliminen oli mahdollista jos olet täysi-ikäinen ja sairastanut psykoosin tai jos sinulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Käytännössä osallistuminen tarkoitti tutkimushoitajan noin puolentoista tunnin kestävää tapaamista sekä verinäytteen antamista. Katso tarkemmat tiedot osallistujalle-sivulta.

Mikä on tutkimuksen aikataulu?

Pilottitutkimus alkoi syksyllä 2015 kolmella paikkakunnalla (Tampere, Oulu ja Kuopio). Varsinainen valtakunnallinen tutkimus alkoi alkuvuodesta 2016. Aineistoa kerättiin kolmen vuoden ajan (2016-2018), minä aikana myös aloitetiin aineiston analysoiminen.

Kuka tutkimuksen rahoittaa?

SUPER on osa laajaa, monessa maassa toteutettavaa Stanley Global Neuropsychiatric Genomics Initiative -tutkimushanketta. Tutkimuksen rahoittaa yhdysvaltalainen Stanley Center for Psychiatric Research, joka toimii Broad Institute of MIT and Harvard -tutkimuslaitoksen yhteydessä.

Tutkimuslaitos on nimetty Ted Stanleyn mukaan. Hänen poikansa Jonathan Stanley sairastui 19-vuotiaana kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, johon liittyi psykoosi. Tauti puhkesi Jonathanin ollessa opiskelija. Hän pääsi hoitoon vasta, kun hänet löydettiin newyorkilaisesta ravintolasta alasti riisuuntuneena. Hän oli monta päivää juossut karkuun kuvittelemiaan salaisia agentteja. Jonathan vietti useita vuosia sairaudestaan kärsien, mutta sai lopulta sairautensa hallintaan. Nykyään hän toimii asianajajana ja on vahvasti mukana mielenterveyspotilaiden aseman edistämisessä.

Sairaus kosketti kuitenkin hänen läheisiään niin paljon, että varakas perhe päätti lahjoittaa merkittävän summan rahaa psykoosisairauksien uusien hoitojen kehittämiseen. Stanleyt toivovat, että tutkimuksen avulla muutkin perheet saisivat helpotusta elämään psykoosisairauksien kanssa. Lahjoituksen tuella toteutetaan tätäkin tutkimusta.