top of page

Osallistujat


Vuosina 2016-2018 tutkimukseen osallistui 10 474 yli 18-vuotiasta psykoosin sairastanutta henkilöä ympäri Suomea. 

Osallistujien löytäminen

Osallistujia etsittiin joka puolelta Suomea, kiinnittäen erityistä huomiota tunnettuihin eristyneisiin väestöryhmiin. Tutkittavia löydettiin sairaalahoidon sekä avohoidon psykiatrisista yksiköistä, minkä lisäksi rekrytoimisesta tiedotettiin sanomalehdissä. 

Itse tutkimuskäynti sisälsi kyselyn sekä haastattelun osallistujan sairaudesta ja yleisestä elämäntilanteesta. Tämän lisäksi osallistuja teki neuropsykiatrisen testin (CANTAB) ja häneltä otettiin verinäyte.

Osallistujien maantieteellinen jakautuminen Suomen kartalla

Kartta näyttää osallistujien maantieteellisen jakautumisen. 23.9% osallistujista tuli Helsingin ja Uusimaan , 21.8% Kuopion, 19.8% Oulun, 24.1% Tampereen ja 10.5% Turun sairaanhoitopiiristä.

Havainnot osallistujakohortista

55,2%

Skitsofrenian sairastaneita

15,5%

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön sairastaneita

10,0%

Muun psykoosin sairastaneita

9,1%

Skitsoaffektiivisen häiriön sairastaneita

5,1%

Psykoottisen masennuksen sairastaneita

5,1%

Itse ilmoitetun psykoosin sairastaneita

Suurin osa tutkittavista oli skitsofreniapotilaita, minkä lisäksi tutkimukseen osallistui esimerkiksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön tai masennuksen sairastaneita, joilla sairauteen liittyi psykoosi.

Kohortin tarkempi kuvaus

Tutkimuksen ensimmäisistä tuloksista julkaistiin englanninkielinen artikkeli huhtikuussa 2023, jossa analysoitiin kohorttia tarkemmin. 

Aineiston vahvuudet

Yksi kerätyn aineiston vahvuuksista on pitkittäisrekisteritietojen saatavuus, esimerkiksi sairaalahoidoista vuodesta 1969 eteenpäin. Lisäksi eksomisekvensointi on tehty suurelle joukolle psykoosipotilaita geneettisesti eristyneestä Suomen väestöstä, jossa tiedetään olevan runsaasti matalan esiintyvyyden variantteja.

Aineiston rajoitteet

Aineiston rajoitteet liittyvät tavoitteeseen kerätä suuri määrä psykoosipotilaita suhteellisen lyhyessä ajassa. Tämä johti kehykseen, jossa potilaiden valinta perustui pääasiassa tutkimushenkilöiden saavutettavuuteen ja fenotyypitys piti perustua ominaisuuksiin, jotka voitiin kerätä 1 tunnin vierailun aikana tai terveysrekisteritiedoista.

Sairauden vaikeaa fenotyyppiä edustavat henkilöt saattavat olla yliedustettuina, koska heidät saavutettiin todennäköisemmin asumisyksikköjen vierailujen aikana.

bottom of page