top of page

Stanley Global Neuropsychiatric Genomics Initiative


Stanley Global Neuropsychiatric Initiative (Stanley Global) käynnistettiin vuonna 2014. Tavoitteena on monipuolistaa geneettisten näytteiden keräämistä Yhdysvaltojen ja Pohjois-Euroopan ulkopuolelle myös Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan sekä Afrikkaan. 

Taustaa

Psykiatriset häiriöt ovat yleisiä kaikkialla maailmassa ja aiheuttavat merkittävän taakan alhaisten ja keskituloisten maiden sairaanhoidolle. Stanley Center ja  Psychiatric Genomics Consortium (PGC) tekevät työtä, jonka ansiosta avainasemassa olevien psykiatristen häiriöiden (kuten skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja autismi) perinnöllistä taustaa aletaan vihdoin ymmärtää.

Tähän mennessä suuret geneettiset tutkimukset ovat pääasiassa perustuneet eurooppalaiseen perimään. Mikäli tämä trendi jatkuu, riskinä on, että huomattava osa maailman väestöstä jää psykiatristen innovaatioiden ulkopuolelle.

 

Vuoden 2016 tilanteen mukaan "afrikkalaista ja latinalaisamerikkalaista perimää omaavat henkilöt, hispaanit (keski- tai Etelä-Amerikan espanjankielisistä kulttuureista polveutuvat henkilöt, jotka asuvat Yhdysvalloissa) sekä alkuperäiskansat edustivat alle 4 prosenttia kaikista analysoituista näytteistä" [Popejoy & Fullerton, 2016]. Nämä väestöryhmät tunnustetaan maailmanlaajuisesti yhtenä haavoittuvimmista ja lääketieteellisesti alipalvelluimmista ryhmistä, vaikka he asuisivatkin varakkaissa maissa.

Tavoitteet

1. 

Laajentaa tietoa geneettisen diversiteetin vaikutuksesta skitsofreniaan, kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön ja autismiin.

2.

Parantaa ymmärrystä muiden kuin eurooppalaisten populaatioiden perimätekijöistä.

3.

Lisätä tasa-arvoa tieteellisessä tutkimuksessa ja sen hyödyissä koulutuksen ja infrastruktuurin kehittämisen kautta.

Aasia

Mark Dalyn, Ben Nealen ja Hailiang Huangin johdolla Aasiassa on käynnissä kolme suurta yhteistyöhanketta: Shanghai JiaoTong Universityn kanssa Shanghaissa, Xi'an JiaoTong Universityn kanssa Xi'anissa sekä Tokyo Metropolitan Institute of Medical Sciencesin kanssa Tokiossa. Stanley-keskuksen tutkijat tekevät yhteistyötä kollegojensa kanssa skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön geneettisen perustan tutkimiseksi Itä-Aasian väestöissä.

Afrikka

Neuropsychiatric Genetics in African Populations (NeuroGAP), jonka päävetäjänä toimii Karestan Koenen, on Stanley-keskuksen tutkimusohjelma, jossa tutkitaan geneettisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat skitsofrenian, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja autismin esiintymiseen Afrikassa. NeuroGAPia toteutetaan neljässä maassa - Etiopiassa, Keniassa, Etelä-Afrikassa ja Ugandassa - ja siinä on mahdollisuuksia laajentaa toimintaa myös muualle.

Latinalainen amerikka

Latinalaisessa Amerikassa työtä johtaa Karestan Koenen jatkaen yhteistyötä Meksikon kansallisen psykiatriainstituutin kanssa. Yhteistyössä instituutin johtajan María Elena Medina-Moran ja tutkija Beatriz Camarena Medellinin kanssa Neuromex-projektin tavoitteena on kerätä veri- ja fenotyyppitietoja 4 604 psykoottista häiriötä sairastavalta henkilöltä sekä 4 604 terveeltä kontrollihenkilöltä Meksikon kaupungeissa: Mexico Cityssä, Querétarossa, Guanajuatossa, Campechessa ja Jaliscossa. 

Eurooppa

Euroopassa Stanley Global hanketta edustaa SUPER-tutkimus, jota johtaa Aarno Palotie. Geneettisen eristäytymisen vuoksi Suomi on erityisen kiinnostava tutkimusalue. SUPER-tutkimus oli Stanley Globalin pilottihanke, joka onnistui keräämään peräti 10 000 näytettä psykoosin sairastaneilta suomalaisilta. 

bottom of page