top of page

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää psykoosisairauksien taustalla olevia perinnöllisiä tekijöitä.

Tutkimus pyrkii selvittämään, miksi jotkut ihmiset ovat suuremmassa vaarassa sairastua psykoosisairauksiin kuin toiset. Tutkimuksen avulla pyritään saamaan lisää tietoa psykoosisairauksia aiheuttavista tekijöistä, mikä voi jatkossa auttaa suunnittelemaan psykoosisairauksiin tehokkaampia ja yksilöllisempiä hoitoja. 

Jotta geenejä voidaan tutkia tilastollisesti, näytteitä tarvitaan suuri määrä. Suomessa tavoitteena oli saada tutkittavaksi yli 10 000 suomalaista henkilöä, jolla on todettu jossain elämän vaiheessa psykoosisairaus. Tässä onnistuttiin hienosti: tutkimukseen osallistui peräti 10 400 henkilöä. Yhteensä neljässä maassa toteutettavan kansainvälisen tutkimuksen tavoitteena on kerätä 100 000 näytettä.

bottom of page