top of page

Tutkijalle

Suomalainen psykoosisairauksien periytyvyysmekanismeja selvittävä tutkimus SUPER on päättynyt.

 

Tavoitteena on ymmärtää psykoosisairauksien geneettistä ja biologista taustaa paremmin ja siten luoda pohjaa uusien hoitostrategioiden tutkimustyölle.

Kolmevuotisessa tutkimuksessa kerätiin yli 10 000 psykoosia sairastavan suomalaisen geneettinen aineisto. Potilaiden kanssa suoraan tekemisissä olevat olivat erittäin tärkeässä roolissa tiedon jakamisen kannalta, jotta psykoosia sairastavat potilaat saavutettiin mahdollisimman kattavasti.

SUPER on osa laajaa kansainvälistä Stanley Global Neuropsychiatric Genomics Initiative -hanketta.

Suomi valittiin aloittamaan koko kansainvälinen tutkimushanke syksyllä 2015, mikä on merkittävä osoitus suomalaisen tutkimuksen arvostuksesta. Pilottimaana toimimisen näkökulmasta oli erityisen tärkeää saada mukaan riittävästi suomalaisia osallistujia. Katso lisätietoja tutkimuksen kansainvälisestä osiosta vastaavien Mark Dalyn ja Steve Hymanin haastattelusta.

Tutkimuksen toteutus

Suomessa tapahtuvaa tutkimusta johti Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM yhteistyössä THL:n kanssa. FIMM vastasi myös yhteyksistä kansainväliseen tutkimusorganisaatioon. THL vastasi verinäytteiden koonnista ja näytteiden tallentamisesta biopankkiin.

Tutkimus toteutettiin kaikkien yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla Manner-Suomessa. Jokaisella erityisvastuualueella oli alueellista toteutusta hallinnoiva lääkäri sekä 2-4 kenttätyöstä vastaavaa tutkimushoitajaa.

Aineiston kerääminen

Aineistoa kerättiin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä asumisyksikköjen kautta – mukana olivat sairaalaosastot, terveyskeskukset, avohoidon poliklinikat sekä hoitokodit. 

Tutkimuskäynti

Tutkimuksen osallistujat tapasivat tutkimushoitajan kerran, jolloin he täyttivät kyselylomakkeen ja vastasivat tutkimushoitajan haastattelukysymyksiin. Haastatteluun kuului lisäksi muutaman minuutin pituinen kognitiivinen testi. Osallistujilta otetiin myös verinäyte, paikallisista järjestelyistä riippuen osa sairaalalaboratorioissa, osa tutkimushoitajien toimesta.

bottom of page