top of page

Osallistuneille

Kiitos osallistumisestasi.

Suurkiitos jokaiselle osallistujalle tutkimuksen mahdollistamisesta! Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 10 000 henkilöä. 

 

Aineistoa kerättiin kolmen vuoden ajan vuosina 2016-2018, ja keräysvaihe on nyt ohi. Tutkimukseen ei siis ole enää mahdollista osallistua. 

Nyt tutkimuksessa on siirrytty tulosten analyysivaiheeseen.

Tulosten julkaisu

Ensimmäisiä tuloksia tutkimuksesta on jo julkaistu. Suurin osa tulosten analysoimisesta on kuitenkin vielä edessä. Tutkimustuloksia päivitetään mm. tälle sivulle sitä mukaa, kun niitä julkaistaan. 

Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteesta näkee esimerkiksi sen, ketkä tutkimusta suorittavat, sekä rekisterin vastuuhenkilön yhteystiedot. 

Tietojen säilytys

Tutkimuksessa kerätyt tiedot ja näytteet on talletettu tutkimukseen osallistujan suostumuksella myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään biopankkiin. Tietoja käsittelevät ainoastaan ammattitutkijat, joilla on salassapitovelvollisuus.

bottom of page